Domotica  (bron: Wikipedia)

Domotica (ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd) is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning.

Het woord "domotica" is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en het suffix -tica dat lijkt te duiden op 'toegepaste wetenschap'. Men komt het ook tegen in de hedendaagse begrippen informatica, telematica en robotica.

Een definitie van domotica is: De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actuatoren door tussenkomst van een processor of controller of computer. Domotica zijn de mogelijkheden van de industriële bedrijfsautomatisering toegepast op een woning.

 

ICTijn kan u adviseren over aanschaf of gebruik van domotica-apparatuur.

Onderhoud heeft domotica-apparatuur zelden nodig. Als domotica-apparatuur een accu bevat, kan het zijn dat deze leeg raakt. Meestal gaat de accu in een domotica-apparaat ongeveer 10 jaar mee. Functioneert een domotica-apparaat niet goed of helemaal niet meer, dan dient vaak de te worden vervangen. 

Uiteraard kan ICTijn ook domotica-apparatuur installeren en leveren op bestelling.